Värdekedja

Foodmark Sweden AB representerar hela värdekedjan för livsmedelsproduktion. Det vill säga, hela vägen från att en produktidé tas fram tills att en färdig produkt utvecklas och når ut till svenska konsumenter under något av våra starka varumärken. Genom effektiv och säker livsmedelsproduktion och en professionell säljkår ser vi till att våra produkter får den plats de förtjänar i butikernas hyllor.

Marknadsföring och innovation

Vi är ett varumärkesföretag och varumärkena är det arv som vi kontinuerligt jobbar med att bevara och vidareutveckla. Våra varumärken är Rydbergs, Fjällbrynt, Gottfrids och Mills – alla med välkända produkter under sitt paraply som återfinns i många svenska kylskåp.

Varumärkesutvecklingen drivs av vår ambition att ge god och naturlig mat till de svenska konsumenterna samt att inspirera till goda och enkla matupplevelser. Detta innebär ett ständigt fokus på innovation för att fånga upp och förutse hur konsumenternas behov kommer att utvecklas, samt kunskap kring den forskning och utveckling som bedrivs inom näringstrender. Det säkerställs genom vår systematiska innovationsprocess, där också kreativitet har en central plats.

Innovation innebär också utveckling av förpackningar, så att konsumenterna kan få den mest funktionella förpackningen med bra design.

Vår innovation i kombination med en systematisk marknadsföring utgör således kärnan i vårt varumärkesarbete.

Försäljning

Våra produkter distribueras till konsumenterna via både detaljhandeln, servicehandeln och storköksmarknaden. Därför har vi olika funktioner som stöder sina respektive kunder.


Dagligvaruhandeln

Våra största kunder är ICA, Coop, Axfood och Bergendahls, men även flera mindre kedjor är våra kunder. Vi samarbetar med våra kunder både på kedje- och butiksnivå genom en välorganiserad säljavdelning. Vi fokuserar på att uppnå ömsesidigt lönsamma kunderbjudanden och marknadsaktiviteter för varje kedja. Dessa genomförs sedan i respektive butik med stöd av våra säljare.


Storkök och servicehandel

Våra produkter säljs hos många samarbetspartners inom restaurang (gatukök, hamburgerkedjor, m.fl.) och servicehandeln (bensinstationer, m.fl.).


Produktion

Vi arbetar med en kostnadseffektiv, flexibel och kvalitetssäkrad produktion. Det stödjs av modern processteknik, informationssystem och ledningssystem, en bra produktionsmiljö och hög kompetens inom teknisk utveckling, processförbättring och logistik.


Klintehamn, Gotland

På Gotland ligger vår största anläggning och här produceras sallader, såser och dressingar. Från gotländska bönder får vi färsk potatis och rödbetor.

Här arbetar 45 personer.


Spånga

I Spånga produceras sallader, såser och dressingar. Här ligger också produktutveckling, labb, kvalitet, teknik samt logistikavdelningarna.

Här arbetar 45 personer.


Östersund

Här produceras mjukost och mesprodukter under varumärket Fjällbrynt.

Här arbetar 19 personer.


Landskrona

Här produceras leverpastej och leverkorv under varumärket Gottfrids.

Här arbetar 10 personer.


Stockholm

Vårt huvudkontor och centrallager ligger i Jordbro i södra Stockholm. Vi har cirka 45 anställda på marknad, sälj, inköp, IT, finans, logistik/lager och HR/lön.


Export

Våra produkter tillverkas i Sverige men når också andra länder. Våra huvudmarknader är Finland och Dubai. Våra viktigaste exportvaror är sallader och dressingar. Vi arbetar genom lokala distributörer i varje land.


Övriga funktioner

Våra produkter kan inte tillverkas, marknadsföras eller säljas utan bra stödfunktioner. Inte heller våra varumärken kan utvecklas utan det. Vi har en gedigen kompetens inom Finans, IT, Inköp, logistik, HR/lön och kvalitet som arbetar kontinuerligt för att underlätta för de som arbetar i huvudprocessen. Våra stödfunktioner har ett nära samarbete om åtgärder och arbetar kontinuerligt med att utveckla processer som ger värde för organisationen och hjälper till att utveckla oss som företag.

 

Den viktigaste tillgången i Foodmark är våra anställda. Vi utvecklar våra medarbetares och ledares kompetenser så att de kan göra förstklassigt arbete och samtidigt skapar vi en arbetsmiljö som man trivs i. Att arbeta med människor och mänsklig utveckling är en viktig framgångsfaktor för att vara ett ledande livsmedelsföretag. HR är sålunda en central funktion inom Foodmark.

 

Som livsmedelsföretag är vi är helt beroende av hög kvalitet och hög livsmedelssäkerhet. Därför har vi en egen kvalitetsavdelning med detta som huvudfokus. Våra produktionsanläggningar är certifierade. Bra konsumentkontakt är en viktig del av kvalitetsförbättringsarbetet och hanteras av konsumenttjänsten (se kontaktuppgifter till höger).

Vår finansfunktion bidrar till värdeskapande genom effektiv leverans av affärsprocesser och en affärsnära controllingfunktion samt ett starkt fokus på förbättrings- och effektivitetsinitiativ.