Uttala messmör

Hur uttalas messmör?

Vi på Fjällbrynt har enats om att det är dialekten som styr och att det är och förblir skillnader i uttal.

I produktionen där de kokar messmöret säger dom ”mes-smör” med hänvisning till att det är mesen som kokas till ”smör eller ost”, medan andra föredrar att uttala ”mäss-mör”.

Inget är mer rätt eller fel.

Det är smaken som är det viktigaste.