Foodmark samlar sin produktion

SKRIVET KL 15:00, 10 maj 2016

Pressmeddelande 10 maj 2016

Livsmedelsföretaget Foodmark är inne i en stark tillväxtfas och har beslutat att investera i en ny produktionsanläggning i Haninge. Som ett led i detta sker en samlokalisering av produktionen som innebär att tre fabriker kommer att flyttas, däribland fabriken i Östersund. Förändringen påbörjas nu och flytten ska vara genomförd senast hösten 2018. I Östersund berörs 21 anställda av beslutet. 

I november 2015 beslutade Arla att säga upp Fjällbrynts hyreskontrakt av fabrikslokalen i Östersund. I samband med detta påbörjade Foodmark en översyn av fabriksstrukturen som resulterade i beslutet att samla sin produktion. Förändringen kommer inte innebära sortimentsförändringar för något av varumärkena.

Även fast produktionen flyttas geografiskt, så kommer Fjällbrynt fortfarande vara Fjällbrynt. Vårt messmör och mjukost kommer att produceras i den nya fabriken, med samma kvalitet och goda smak som tidigare. Det Jämtländska arvet är något vi är mycket stolta över och det kommer ligga oss varmt om hjärtat även fortsättningsvis, säger Peter Sandgren Vd på Foodmark.

– För att säkerställa framtiden för Fjällbrynt behöver vi hitta en hållbar och långsiktig produktionslösning för våra mjukost- och messmörsprodukter, och en samlokalisering ger oss den möjligheten. För de medarbetare som påverkas av flytten gör vi vårt bästa för att hitta så bra lösningar som möjligt, säger Peter Sandgren

I Foodmarks verksamhet ingår idag fyra fabriker och ett färdigvarulager för varumärkena Fjällbrynt, Lohmanders och Rydbergs, alla geografiskt utspridda över landet.

Beslutet innebär att fabriken i Östersund, Norrköping, Spånga, samt färdigvarulagret i Jordbro slås samman och produktionen flyttas till den nya fabriken i Haninge. Produktionen i Klintehamn på Gotland påverkas inte av beslutet.

– Satsningen i Haninge ger oss nya möjligheter att utveckla våra produkter och vår produktion, bland annat utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Att samla produktionen kommer också att öka vår konkurrenskraft, säger Peter Sandgren vidare.

Den 10 maj informerades alla medarbetare om förändringen.

Om Foodmark
Foodmark, som ägs av det norska familjeföretaget Agra AS, är Sveriges största producent av färdiga sallader, såser och dressingar, i sortimentet ingår också messmör och mjukost. Huvudkontoret är beläget i Sundbyberg och berörs inte av förändringen. 

För mer information
Peter Sandgren
Vd Foodmark Sweden AB
Tel: 070-850 20 11
peter.sandgren@foodmark.se